Stalkowanie

Co to znaczy?


Znaczenie: Śledzenie, prześladowanie, obserwowanie danej osoby.

Słowo bardzo często odnosi się jedynie do przeglądania czyichś publikacji na internetowych mediach społecznościowych. Sam stalking może jednak zostać uznany nawet za przestępstwo (np. w przypadku uporczywego nękania, które istotnie narusza czyjąś prywatność).

Przykład:

Zawsze bardzo lubiła stalkowanie. Gdy się poznaliśmy, następnego dnia wiedziała o mnie więcej niż moi najbliżsi przyjaciele.