Ascetyzm

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Postawa polegająca na wyrzekaniu się rozmaitych dóbr i przyjemności w celu uzyskania świętości i zbawienia duszy.
  • Przenośnie: prostota, skromność.

Przykład:

Oskar nigdy nie kupuje rzeczy, których nie potrzebuje. Z tego co mi opowiadał, bardzo fascynuje go ascetyzm.