Arogancja

Co to znaczy?


Sposób zachowania przejawiający się nadmierną pewnością siebie połączoną z lekceważeniem innych osób.

Przykład:

Jego arogancja mnie odpycha. Nie mam zamiaru rozmawiać z kimś takim.