Anulacja

Co to znaczy?


Dawniej: anulowanie czegoś, uznanie czegoś za nieważne.

Przykład:

Kupiec zażądał anulacji swojego zamówienia.