Zwizualizować

Co to znaczy?


Przedstawić coś w sposób graficzny, np. za pomocą ilustracji lub obrazu.

Przykład:

Postanowiłem zwizualizować swój pomysł. W tym celu narysowałem dość szczegółową ilustrację.