Zliberalizować

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Wprowadzić bardziej liberalne zasady (kierując się wolnością i wyrozumiałością w stosunku do ludzi).

Przykład:

Chcieli zliberalizować to prawo, aby kobiety miały większą swobodę w podejmowaniu takich decyzji.