Zgerypała

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • potocznie: ocena niedostateczna (jedynka) z geografii.

Określenie pochodzi z serialu "Szkoła", w którym uczeń po otrzymaniu dwóch ocen niedostatecznych wypowiedział słowa: "z gery pała, z maty kolejna" (z geografii jedynka, z matematyki kolejna).

"Zgerypała" stało się internetowym memem, a młodzież zaczęła chętnie używać tego słowa w swoim slangu.

Przykład:

- Co dostałeś ze sprawdzianu z mapy Europy?
- Zgerypała