Zdigitalizować

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Zamienić dane z postaci analogowej na cyfrową.

Inaczej: skomputeryzować

Przykład:

Postanowili zdigitalizować wszystkie dokumenty, żeby nie marnować tyle papieru i mieć łatwiejszy dostęp do danych.