Zatwierdź

Co to znaczy?


Forma słowa "zatwierdzić", oznaczającego:

  • Zgodzić się na coś, zaakceptować.
  • Uznać coś za obowiązujące.

Przykład:

Szefie, mógłbyś zatwierdzić mój projekt? Chyba nie było w nim żadnych błędów, prawda?