Zaiste

Co to znaczy?


Dawna partykuła mająca za zadanie podkreślenie prawdziwości wypowiadanego sądu.

Inaczej: w rzeczy samej, naprawdę, w istocie, zaprawdę.

Przykład:

To miejsce zaiste jest jednym z najpiękniejszych, jakie kiedykolwiek widziałem.