Zagregowany

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • skumulowany, zgrupowany, łączny

Przykład:

Zagregowany wykres zawierał już wszystkie niezbędne dane.