Wszelkie

Co to znaczy?


Każde, wszystko jedno jakie.

Przykład:

W ich grze gracze byli karani niemal za wszelkie próby obejścia regulaminu.