Tzw. (skrót)

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Skrót od wyrażenia "tak zwany". Jest używany także w przypadku innych form, jak na przykład: tak zwane, tak zwana, tak zwanych, itp.

Na końcu tego skrótu stawiamy kropkę (tzw.).

Ten skrót, tak jak i samo wyrażenie, używane są zwykle przed wprowadzeniem jakiegoś nie do końca znanego terminu (np. rzadko używanego, czy potocznego słowa).

Przykłady:

Był jednym z tzw. geeków, czyli ludzi nieustannie dążących do pogłębiania swojej wiedzy. 

Wprowadziła się do nowego domu, więc zaprosiła nas na tzw. parapetówkę.