Sztrucel

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Błędnie: strucel (bułka drożdżowa nadziewana owocami)
  • Potocznie: stare auto, grat, gruz

Przykład:

Ale sztrucel. Kupiłbyś sobie wreszcie porządny samochód.