Sus

Co to znaczy?


Sus - skrót pochodzący od angielskiego słowa "suspicious" lub "suspect" (podejrzany). "Sus" używane jest zwykle w odniesieniu do osoby, która zachowuje się w podejrzany sposób. Sam skrót spopularyzował się między innymi za sprawą gry Among Us.

Przykład:

I guess, he is the sus. - Myślę, że to podejrzany.