Pushing P

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Potoczne określenie odnoszące się do zadowolenia z progresu (postępu dokonanego w jakiejś dziedzinie). Wywodzi się ono z angielskiego zwrotu "Pushing progress" (robienie postępu).

Przykład:

- Nie było Cię trzy godziny. Gdzie się podziewałeś?
- Byłem na siłowni. Pushing P, babe!
- No, póki co to tych postępów po Tobie za bardzo nie widać.
- Do czasu, do czasu.