Pull up

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Z języka angielskiego: podciągnięcie (np. na drążku)

Przykład:

W samolocie rozbrzmiewał komunikat "pull up", który sugerował podciągnięcie maszyny.

Chciałbym zamontować sobie w pokoju drążek, żeby móc wykonywać ćwiczenia pull-up.