Przysłówek

Co to znaczy?


Przysłówek jest nieodmienną częścią mowy. Odpowiada na pytania: "jak?", "gdzie?", "kiedy?".

Przysłówki można tworzyć poprzez dodawanie do przymiotników liter -e lub -o. Np. mały - mało, duży - dużo, częsty - często.

Przykład:

Przysłówek określa między innymi czynności i stany. Może informować także o jakimś miejscu, czasie, czy sposobie.