Precedens

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • wydarzenie, które poprzedza jakieś inne wydarzenie, usprawiedliwiając je
  • wyrok sądowy, który może wpłynąć na treść orzeczeń wydawanych w kolejnych, podobnych sprawach

Przykład:

Uznali tę sytuację za precedens.