Paździerz

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • zdrewniałe fragmenty lnu lub konopii
  • potocznie: coś niefajnego, coś co nam się nie podoba
  • potocznie: lipa, kaszana

Przykład:

- Ale paździerz, mamy jutro trzy matematyki.