Paruzja

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Pojęcie znane z Nowego Testamentu. Odnosi się do ponownego przyjścia Chrystusa na świat przed dokonaniem Sądu Ostatecznego.

Przykład:

Paruzja to termin pochodzący z języka greckiego. Oznacza "obecność", "przyjście".