Omkły

Co to znaczy?


Omkły - bezkształtny; niezbyt bystry, ciężko myślący; nudny.

Przykład:

- Czemu jesteś dzisiaj taki omkły? Skup się, stary.