Nothing compares

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Z języka angielskiego: nic nie ma porównania.

Przykład:

Nothing compares to this feeling, it is the best. [ang. Nic nie ma porównania do tego uczucia, jest najlepsze.]