Machmol

Co to znaczy?


Machmol - potoczna nazwa taniego wina (pryta, jabol), sprzedawanego zwykle w plastikowych butelkach.

Przykład:

- Dostanę u Was jakiegoś dobrego machmola?