Late poll

Co to znaczy?


Z języka angielskiego: "późna ankieta".

Sondaż, w którym podaje się przybliżone wyniki wyborów w dniu zakończenia głosowania. Przyrządza się go na podstawie wyników wybranych komisji. Late poll służy do prognozowania wyników oficjalnych, od których zazwyczaj różni się o nie więcej niż 1 punkt procentowy.

Przykład:

Tym razem late poll się nie pomylił i wskazał niemal identyczne wyniki do tych, które zobaczyliśmy kolejnego dnia.