Konia z rzędem

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Nagrodzić za coś wyjątkowego (najczęściej niemożliwego do wykonania).

Zwrot wziął się z dawnej polszczyzny. Koń z rzędem był wówczas koniem z pełnym, świetnej jakości wyposażeniem, którego można było np. otrzymać od króla za dokonanie bohaterskiego czynu.

Przykład:

Konia z rzędem temu, kto pomoże nam wyjść z tego kryzysu.