Koherentny

Co to znaczy?


Spójny, będący wspólną całością.

Przykład:

Jego tekst wydawał mi się bardzo logiczny i koherentny.