Imposybilizm

Co to znaczy?


Od angielskiego "impossible" (niemożliwe).

Imposybilizm nawiązuje do sytuacji, w której ktoś chce coś zrobić, jednak jakieś okoliczności (np. przepisy prawne) uniemożliwiają lub znacznie utrudniają takie działanie.

Przykład:

Ten imposybilizm bardzo utrudniał ich firmie wydanie nowego produktu.