Idc

Co to znaczy?


Idc (ang. I don't care) - nie przejmuję się tym, wszystko mi jedno.

Przykład:

- Podobno znowu dostałeś jedynkę ze sprawdzianu.
- Idc. I tak mam sporo dobrych ocen.