Hiperbolizacja

Co to znaczy?


Znaczenie:

Wyolbrzymienie — przedstawienie czegoś lub kogoś w przesadny sposób.

Przykład:

- Ten hotel był naprawdę fatalny. Nieustannie odnosiłem wrażenie, że zaraz runie.
- Przestań z tą hiperbolizacją. Nie było aż tak źle.