Git gud

Co to znaczy?


Git gud - celowy, błędny zapis angielskiego "Get good" (popraw się, stań się dobry). Zwrot używany jest często przez graczy. Ma on na celu wyśmianie mniej doświadczonych lub po prostu słabszych graczy.

Przykład:

- Dobrze zagrałem?
- Git gud mordo.