Git (slang)

Co to znaczy?


Git - super, spoko, okej.

W slangu więziennym "gitami" nazywa się również grupę osadzonych, którzy przestrzegali określonych zasad, zachowują się w porządku wobec innych i zajmują wyższe miejsce w tamtejszej hierarchii.

Przykład:

- Pasuje ci o dwudziestej?
- Git, możemy się spotkać.