Flow

Co to znaczy?


Flow - coś płynnego. Słowo zwykle spotykane w kontekście muzyki, gdzie dobre flow oznacza dobre dopasowanie tempa rapera do beatu.

Przykład:

- O człowieku, ale on leci po tym bicie. Co za flow!