Fejm

Co to znaczy?


Fejm (ang. fame) - potoczne określenie sławy, rozgłosu i związanego z nimi prestiżem. Fejmami nazywa się w Polsce również znane i sławne osoby.

Przykład:

- Podobno jego brat ma 200k subów na YouTube.
- Serio? To niezły z niego fejm.