Etc

Co to znaczy?


etc (et cetera) - i tak dalej, odpowiednik polskiego "itd".

Przykład:

- Niedługo rok szkolny, kupiłeś już książki etc.?

Zobacz także: