Essa

Co to znaczy?


Essa - wykrzyknienie wyrażające radość, dumę. Zazwyczaj używane w grach po odniesieniu jakiegoś sukcesu.

Przykład:

- Wygrałem! Essa chłopaki!