Egocentryczka

Co to znaczy?


Kobieta, która skupia się niemal wyłącznie na samej sobie i swoich przeżyciach. Inaczej: egoistka, samolubka.

Przykład:

Dlaczego miałabym jej powiedzieć, że jestem smutna? To egocentryczka, nie obchodziłoby jej to.