Dźwiękonaśladownictwo

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Naśladowanie jakichś dźwięków, odgłosów.
  • Wyraz lub zespół wyrazów, które naśladują jakieś dźwięki lub odgłosy.
  • Odtwarzanie jakichś dźwięków lub odgłosów za pomocą środków językowych.

Przykład:

- Maciek uwielbia dźwiękonaśladownictwo. Ostatnio próbował naśladować odgłosy wydawane przez ponad 10 różnych zwierząt.