Dysonans

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Niezgodność brzmienia co najmniej dwóch dźwięków o różnej wysokości (np. w utworze muzycznym).
  • Zakłócenie harmonii, niezgodność między elementami tworzącymi jakąś całość.
  • Rodzaj niedokładnego rymu.

Przykład:

Musieli zmodyfikować swój nowy program, żeby zredukować dysonans.