Czika

Co to znaczy?


Czika (hiszp. "la chica") - dziewczyna. Określenie dotyczące głównie atrakcyjnych kobiet.

Przykład:

- Patrz, jaka czika siedzi przy barze.
- Niezła, jeszcze jej tu nie widziałem.