Cuz

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • potocznie: skrót od angielskiego słowa "because" (ponieważ, bo).

Przykład:

I want it cuz I like it (chcę tego, ponieważ to lubię).