Bz (ocena)

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Skrót od "Brak Zadania".

Bz jest z reguły wpisywany w ocenach w dzienniku, jednak nie ma na nie wpływu. Zazwyczaj uczeń ma prawo do zgłoszenia np. dwóch braków zadania w ciągu jednego semestru bez ponoszenia za to konsekwencji w postaci oceny niedostatecznej.

Przykład:

- Zapomniałem zadania, ale na szczęście miałem jeszcze do wykorzystania bz.