Archaizacja

Co to znaczy?


Znaczenie:

Stylizacja wypowiedzi w sposób charakterystyczny dla dawnych epok. Może polegać np. na użyciu konkretnych, kojarzących się z daną epoką wyrazów lub zwrotów, a także na układaniu specyficznego szyku zdania.

Przykład:

Przez tę archaizację bardzo ciężko czytało mi się ten artykuł. Wolałbym, gdyby mimo wszystko został napisany współczesnym językiem.