Apostrofa

Co to znaczy?


Nadanie wypowiedzi patetycznego charakteru poprzez personifikację adresata.

Przykład:

Przykładową apostrofą może być np. "Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie...