Ambiwalentny stosunek

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • Podejście zawierające przeciwstawne elementy (np. z jednej strony dobre, z drugiej złe).

Przykład:

Mam ambiwalentny stosunek do jego propozycji. Nie jestem do niej w zupełności przekonany.

Mieli do niego bardzo ambiwalentny stosunek. Z jednej strony bardzo go lubili, ale z drugiej, uważali, że jest zupełnie niekompetentny.