Ambiwalentny

Co to znaczy?


Znaczenie:

  • zawierając sprzeczne uczucia lub chęci
  • niejednoznaczny, niejasny

Przykład:

- Nie będę ukrywała. Mam do tego człowieka dość ambiwalentny stosunek.